Tillbaka

lidokain
Xylocain

2018-12-12 Expertråd anestetika vätsketerapi och nutrition

Beslut

Kvarstår

Indikation

Infiltrationsanestesi och perifera blockader

Förbehåll / Kommentar

Lidokain är miljöklassificerat.

Motivering

Ger snabbt anslag och medellång duration.


Utredningsmaterial och referenser

Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Bedömning utförd av

Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition