Tillbaka

lidokain + adrenalin
Xylocain adrenalin

2018-12-12 Expertråd anestetika vätsketerapi och nutrition

Beslut

Kvarstår

Indikation

Infiltrationsanestesi och perifera blockader

Förbehåll / Kommentar

Adrenalintillsats ger något förlängd duration. För blockad av fingrar och tår bör beaktas att adrenalintillsatsen är relativt kontraindicerat vid tillstånd med nedsatt perifer cirkulation.

Lidokain är miljöklassificerat. Miljörisk vid användning av adrenalin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Lång behandlingstradition. Adrenalin ger något förlängd duration.


Utredningsmaterial och referenser

Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Bedömning utförd av

Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition