Tillbaka

järnisomaltosid
Monofer

2018-12-12 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Anemi

Förbehåll / Kommentar

Trevärt järn. Monofer ges endast intravenöst som injektion eller infusion.

Monofer är godkänt för behandling av vuxna.

Monofer är ett järnpreparat som godkänts av Läkemedelsverket 2010. 

Järnisomaltosid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Monofer och Ferinject anses effektmässigt jämförbara. Ferinject är upphandlat i SLL från och med mars 2019 och har då ett betydligt bättre pris än Monofer vid beställning på rekvisition. Därför utgår Monofer från Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Produktresumé Monofer (järn(III)isomaltosid 1000)Pharmacosmos 2015-11-20 FASS
  2. Produktresumé Ferinject (järnkarboxymaltos) Vifor Pharma 2016-07-01 FASS
  3. Kalra PA, Bhandari S. Efficacy and safety of iron isomaltoside (Monofer(®)) in the management of patients with iron deficiency anemia. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2016 Mar 10;9:53-64 PubMed
  4. Reinisch W, Altorjay I, Zsigmond F, Primas C, Vogelsang H, Novacek G et al. A 1-year trial of repeated high-dose intravenous iron isomaltoside 1000 to maintain stable hemoglobin levels in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol. 2015;50:1226-33 PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar