Tillbaka

salmeterol +flutikason
Airflusal Forspiro

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma/KOL

Förbehåll / Kommentar

Registrerat 2014-01-09

Motivering

Airflusal Forspiro - fast kombination av flutikason och salmeterol i ny inhalator. Det finns inga kliniska studier som styrker att inhalatorn ger fördelar jämfört med inhalatorer som redan finns på Kloka listan. Airflusal Forspiro upptas därför inte på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  2. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar