Tillbaka

olodaterol
Striverdi Respimat

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

-

Motivering

Olodaterol har dokumenterad positiv effekt på livskvalitet men inte klinisk signifikant effekt på dyspné. Det saknas data på förebyggande effekt mot exacerbationer.

Expertrådet anser därför att Striverdi Respimat inte ska upptas på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  2. Koch et al. Lung function efficacy and symptomatic benefit of olodaterol once daily delivered via Respimat® versus placebo and formoterol twice daily in patients with GOLD 2–4 COPD: results from two replicate 48-week studies, International Journal of COPD 2014:9 697–714. 
  3. Ferguson et al. Efficacy and safety of olodaterol once daily delivered via Respimat® in patients with GOLD 2–4 COPD: results from two replicate 48-week studies. International Journal of COPD 2014:9 629–645. 
  4. Beeh et al. The 24-h lung-function profile of once-daily tiotropium and olodaterol fixed-dose combination in chronic obstructive pulmonary disease. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 32 (2015) 53-59.

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar