Tillbaka

formoterol + budesonid
DuoResp Spiromax

2018-12-12

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma/KOL

Förbehåll / Kommentar

Registrerat 2014-04-28

Motivering

DuoResp Spiromax - fast kombination av budesonid och formoterol i ny inhalator. Det finns inga kliniska studier som styrker att inhalatorn ger fördelar jämfört med inhalatorer som redan finns på Kloka listan. DuoResp Spiromax upptas därför inte på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD 
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar