Tillbaka

flutikason + salmeterol
Aerivio Spiromax

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma/KOL

Förbehåll / Kommentar

Motivering

Aerivio Spiromax - fast kombination av flutikason och salmeterol i ny inhalator. Det finns inga kliniska studier som styrker att inhalatorn ger fördelar jämfört med inhalatorer som redan finns på Kloka listan. Aerivio Spiromax upptas därför inte på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar