Tillbaka

beklometason + formoterol
Innovair

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Registrerat 2008-07-03. KOL-indikation i juni 2014.

Beklometason och formoterol är miljöklassificerade.

Godkänt från 18 år.

Motivering

Expertrådet förordar generellt pulverinhalatorer.

Innovair spray innehåller substanserna formoterol och beklometason. Substanskombinationen salmeterol och flutikason har bättre dokumentation vid KOL varför Innovair inte upptas på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar