Tillbaka

beklometason + formoterol + glykopyrronium
Trimbow

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Godkännandedatum 2017-07-17.

Motivering

Fast kombination av glykopyrronium, formoterol och beklometason i en sprayinhalator. Läkemedlet doseras som två sprayningar två gånger per dygn. Glykopyrronium är ett långverkande antikolinergt läkemedel, formoterol är en långverkande beta-2-agonist och beklometason är en inhalationssteroid.

Den fasta trippelbehandling till patienter med GOLD D i TRILOGY minskade exacerbationerna med 23 % under 52 veckor jämfört med LABA/ICS-kombinationen formoterol/beklometason. Den fasta trippelbehandlingen minskade även exacerbationerna med 20 % under 52 jämfört med tiotropium (TRINITY). Dock saknas publicerade studier som jämför tillägg av ICS (beklometason) jämfört med LAMA/LABA (glykopyrronium/formoterol).

Expertrådet förordar pulverinhalatorer i första hand och bedömer även att det är en fördel för vissa patienter att läkemedlet doseras en gång per dygn. Det finns LAMA respektive ICS/LABA i sprayform med dosering två gånger per dag som har en mer omfattande dokumentation vid KOL och som vi har större klinisk erfarenhet av. Därför upptas inte Trimbow på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SPC Trimbow oktober 2018. LÄNK FASS. 
  2. Sing D et al. Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting β2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2016; 388: 963-73. 
  3. Vestbo J. et al. Single inhaler extrafine triple therapy versus long-acting muscarinic antagonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRINITY): a doulble-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2017; 389: 1919-29

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar