Tillbaka

aklidinium
Eklira Genuair

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Godkänt: 2012-07-20.

Motivering

Aklidinium har dokumenterad effekt på symptom och livskvalitet men saknar dokumenterad effekt på icke inläggningskrävande exacerbationer. Det finns andra LAMA med dokumenterad effekt på exacerbationer.

Aklidinium har en effektduration på 12 timmar och doseras därför två gånger per dag.

Därför upptas inte Eklira Genair på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  2. CHMP assessment report Eklira Genuair EMA/CHMP/169578/2012. EMA
  3. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD
  4. Ni H, Soe Z, Moe S. Aclidinium bromide for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD010509. PubMed
  5. SPC Eklira oktober 2018. LÄNK FASS

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar