Tillbaka

aklidinium + formoterol
Duaklir Genuair

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Godkännandedatum: 2014-11-09

Motivering

Duaklir Genuair - tillägg av formoterol till aklidinium synes inte reducera antalet exacerbationer jämfört med aklidinium ensamt.

Dessutom kräver den fasta kombinationen av LAMA och LABA dosering två gånger om dagen (effektduration 12 timmar).

Därför upptas inte Duaklir Genuair på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  2. D'Urzo A et al. A randomised double-blind, placebo-controlled, long-term extension study of the efficacy, safety and tolerability of fixed-dose combinations of aclidinium/formoterol or monotherapy in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2017 Apr;125:39-48.

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar