Tillbaka

umeklidinium
Incruse Ellipta

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Umeklidinium är miljöklassificerat.

Godkänt 2014-04-28

Motivering

Umeklidinum är ett långverkande antikolinergt läkemedel i förfylld inhalator. Läkemedlet doseras en gång per dygn.

Umeklidinum minskar symtom, exacerbationsfrekvens (Riskkvot 0,6 på 24 veckor) samt förbättrar hälsostatus mätt som SGRQ (44 % responders jämfört med 34 % för placebo). En bronkvidgande effekt erhålles inom 30 minuter och kvarstår under 24 timmar.  

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid KOL och de internationella riktlinjerna från GOLD är långverkande antikolinergika förstahandsval som underhållsbehandling vid KOL med övervägande exacerbationsanamnes (evidensgrad A).

Pulverinhalatorn Ellipta har en god sortimentsbredd vid KOL. Expertrådet bedömer att det är en fördel för vissa patienter att inhalatorn är förfylld sam att läkemedlet doseras en gång per dygn.

Incruse Ellipta upptas därför på Kloka listan. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  2. NICE [ESNM52] Chronic obstructive pulmonary disease: umeclidinium inhaler (Incruse). NICE
  3. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD
  4. Trivedi R, Richard N, Mehta R, Church A. Umeclidinium in patients with COPD: a randomized, placebo-controlled study. Eur. Respir J 2014;43;72-81. PubMed
  5. SPC Incruse oktober 2018. Produktresumé, Fass

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar