Tillbaka

tiotropium
Spiriva

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Kombination med kortverkande antikolinergikum ipratropium (finns i t.ex. Atrovent och Combivent) bör undvikas. Det finns inga belägg för tilläggseffekt och kombination kan ge ökad risk för dosberoende antikolinerga biverkningar, såsom förstoppning och urinretention.

Tiotropium är miljöklassificerat.

Registrerat 020503.

Motivering

Tiotropium är ett långverkande antikolinergt läkemedel med dosering en kapsel per dygn för inhalation.

LAMA finns i andra kapselinhalatorer med större sortimentsbredd varför Spiriva HandHaler utgår.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Tashkin DP, Celli B, Senn S, Burkhart D, Kesten S, Menjoge S et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2008;359:1543-54. PubMed
 2. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;364:1093-103. PubMed
 3. Vincken W, van Noord JA, Greefhorst AP, Bantje TA, Kesten S, Korducki L, et al. Improved health outcomes in patients with COPD during 1 yr's treatment with tiotropium. Eur Respir J. 2002;19:209-16. PubMed
 4. Brusasco V, Hodder R, Miravitlles M, Korducki L, Towse L, Kesten S. Health outcomes following treatment for six months with once daily tiotropium compared with twice daily salmeterol in patients with COPD. Thorax. 2003;58:399-404. PubMed
 5. Barr RG, Bourbeau J, Camargo CA, Ram FSF. Inhaled tiotropium for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Apr 18;(2):CD002876. PubMed
 6. Cazzola M, Centanni S, Santus P, Verga M, Mondoni M, di Marco F et al. The functional impact of adding salmeterol and tiotropium in patients with stable COPD. Respir Med. 2004;98:1214-21. PubMed
 7. van Noord JA, Aumann JL, Janssens E, Smeets JJ, Verhaert J, Disse B et al. Comparison of tiotropium once daily, formoterol twice daily and both combined once daily in patients with COPD. Eur Respir J. 2005;26:214-22. PubMed
 8. Rodrigo GJ, Nannini LJ, Rodríguez-Roisin R. Safety of long-acting beta-agonists in stable COPD: a systematic review. Chest. 2008;133:1079-87. PubMed
 9. Tonnel AB, Perez T, Grosbois JM, Verkindre C, Bravo ML, Brun M, TIPHON study group. Effect of tiotropium on health-related quality of life as a primary efficacy endpoint in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008;3:301-10. PubMed
 10. Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).Läkemedelsverket
 11. Tashkin DP, Celli B, Senn S, Burkhart D, Kesten S, Menjoge S et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2008;359:1543-54. PubMed
 12. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD
 13. Karner C, Chong J., Poole P. Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database 2012. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar