Tillbaka

glykopyrron
Seebri Breezhaler

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Glykopyrron är miljöklassificerat.

Godkänt 2012-09-28.

Motivering

Läkemedlet är ett långverkande antikolinergikum för inhalation en gång dagligen vid KOL.

Glykopyrron har dokumenterad positiv effekt på symtom, livskvalitet och exacerbation. Den bronkdilaterande effekten sätter in inom 5 minuter.

NNT är 13-15 jämfört med placebo avseende exacerbationer på ett år.

Expertrådet bedömer att det är en fördel för vissa patienter med en förfylld inhalator varför Seebri Breezhaler utgår.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL, Läkemedelsverket
  2. D'Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA, Hirata K, Martin C, Horton R et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237 in patients with moderate-to-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res 2011;12:156. PubMed
  3. Kerwin E, Hébert J, Gallagher N, Martin C, Overend T, Alagappan VK et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2 study. Eur Respir J 2012;40:1106–14. PubMed
  4. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD
  5. Kew KM, Dias S, Cates CJ. Long-acting inhaled therapy (beta-agonists, anticholinergics and steroids) for COPD: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(3):CD010844. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar