Tillbaka

umeklidinium + vilanterol
Anoro Ellipta

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi, TLV.

Umeklidinium och vilanterol är miljöklassificerade. 

Godkännandedatum 2014-05-08. 

Motivering

Fast kombination av umeklidinium och vilanterol i Eliptainhalator (förfylld inhalator). Läkemedlet doseras en gång per dygn. 

Umeklidinum är ett långverkande antikolinergt läkemedel och vilanterol är en långverkande beta-2-agonist.

Umeklidinum i kombination med vilanterol minskar symtom, exacerbationsfrekvens (20 % minskning jämfört med umeklidinum, icke-signifikant) samt förbättrar hälsostatus mätt som SGRQ (49 % responders jämfört med 34 % för placebo). 

En bronkvidgande effekt erhålles inom 15 minuter och kvarstår under 24 timmar.  

Pulverinhalatorn Ellipta har en god sortimentsbredd vid KOL. Expertrådet bedömer att det är en fördel för vissa patienter att inhalatorn är förfylld samt att läkemedlet doseras en gång per dygn.

Anoro Ellipta upptas därför på Kloka listan. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N, Zvarich M, Church A.. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Resp Med. 2014;108:1752–60. PubMed
  2. Anzueto A et al. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187: A4268.
  3. Decramer M et al. Eur Respir J 2013;42(Suppl 57):751s.
  4. Donohue JF, Maleki-Yazdi MR, Kilbride S, Mehta R, Kalberg C, Church A. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD. Respir Med 2013;107:1538–46. PubMed 
  5. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  6. NICE [ESNM49] Chronic obstructive pulmonary disease: umeclidinium/vilanterol combination inhaler (Anoro Ellipta). NICE
  7. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD
  8. SPC Anoro oktober 2018. Produktresumé, Fass

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar