Tillbaka

salmeterol
Serevent Evohaler

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderas i andra hand (Gold B) som monoterapi eller i kombination med Spiriva Respimat.

Salmeterol är miljöklassificerat.

Registrerat 941017.

Motivering

Salmeterol har dokumenterade positiva effekter på exacerbationer, symtom och livskvalitet.

Serevent Evohaler rekommenderas till de patienter som har ett lågt inhalationsflöde och behov av en spray.

Den bronkdilaterande effekten sätts in inom 10-20 minuter och kvarstår minst 12 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, Ferguson GT, Jenkins CR, Jones PW et al. Effect of pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from the TORCH study. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:332-8. PubMed
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL, Läkemedelsverket
  3. Rodrigo GJ, Nannini LJ, Rodríguez-Roisin R. Safety of long-acting beta-agonists in stable COPD: a systematic review. Chest. 2008;133:1079-87. PubMed
  4. Jones PW, Bosh TK. Quality of life changes in COPD patients treated with salmeterol. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:1283-9. PubMed
  5. Boyd G, Morice AH, Pounsford JC, Siebert M, Peslis, N, Crawford C. An evaluation of salmeterol in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1997;10:815-21. PubMed
  6. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;364:1093-103. PubMed
  7. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar