Tillbaka

glykopyrron + indakaterol
Ultibro Breezhaler

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi, TLV.

Glykopyrron och indakaterol är miljöklassificerade.

Registrerat 2013-09-19.

Motivering

Tillägg av indakaterol till glykopyrron gav statistiskt signifikant minskad grad av dyspné (TDI) och förbättrad livskvalitet (SGRQ). Kombinationsbehandlingen gav även 12 procent färre exacerbationer jämfört med glykopyrron [1].

Fast kombination förenklar för patienter som behöver både LABA och LAMA.

Den bronkdilaterande effekten sätts in inom 5 minuter och kvarstår under 24 timmar.

NNT= 8 för glykopyrron + indakaterol vs glykopyrron för att förhindra en exacerbation under ett års behandling.

I en jämförande studie med glykopyrron + indakaterol vs flutikason + salmeterol var exacerbationsfrekvensen lägre i den grupp som behandlades med glykopyrron + indakaterol (3.59 vs 4.03).

Breezhaler är en inhalator med god sortimentsbredd (LAMA, LABA och LAMA/LABA).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chronic obstructive pulmonary disease: indacaterol/glycopyrronium (Ultibro Breezhaler) NICE advice [ESNM33] NICE  
  2. Buhl R, Gessner C, Schuermann W, Foerster K, Sieder C, Hiltl S et al. Thorax 2015;70:311–319. PubMed
  3. The Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD. GOLD
  4. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL 2015, Läkemedelsverket
  5. SPC Ultibro. Produktresumé, Fass
  6. Horita N, Goto A, Shibata Y, Ota E, Nakashima K, Nagai K et al. Long-acting muscarine antagonist (LAMA) plus long-acting beta-agonist (LABA) versus LABA plus inhaled corticosteroid (ICS) for stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:CD012066. PubMed
  7. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, Vestbo J, Roche N, Ayers RT et al. Indaceterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med 2016;374:2222-34. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar