Tillbaka

salmeterol + flutikason
Salmeterol/Fluticasone..., Seretide Evohaler

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Inhalationssteroider vid KOL har visats öka risken för lunginflammation.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Salmeterol och flutikason är miljöklassificerade.

Registrerat 030404.

Motivering

Innehåller kombination av inhalationssteroiden flutikason och den långverkande beta-2-stimuleraren salmeterol.

Salmeterol har dokumenterade positiva effekter på exacerbationer, symtom och livskvalitet.

Patienter med astma-bakgrund bedöms utgöra en viktig del av de KOL-patienter som har nytta av inhalationssteroider.

Läkemedlet är indicerat på KOL-indikationen vid täta exacerbationer (GOLD C & D). 

Rekommenderas till de patienter som har ett lågt inhalationsflöde och behöver en spray.

Den bronkvidgande effekten sätter in inom 10-20 minuter och kvarstår i cirka 12 timmar.

NNT för ett år =14 för att förhindra en KOL-exacerbation med salmeterol-flutikason jämfört med salmeterol. NNT = 44 under 3 år i TORCH-studien.  


Utredningsmaterial och referenser

 1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD
 2. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
 3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
 4. Celli BR, Thomas NE, Anderson JA, Ferguson GT, Jenkins CR, Jones PW et al. Effect of pharmacotherapy on rate of decline of lung function in chronic obstructive pulmonary disease: results from the TORCH study. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:332-8. PubMed
 5. Rodrigo GJ, Nannini LJ, Rodríguez-Roisin R. Safety of long-acting beta-agonists in stable COPD: a systematic review. Chest. 2008;133:1079-87. PubMed
 6. Jones PW, Bosh TK. Quality of life changes in COPD patients treated with salmeterol. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:1283-9. PubMed
 7. Boyd G, Morice AH, Pounsford JC, Siebert M, Peslis, N, Crawford C. An evaluation of salmeterol in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1997;10:815-21. PubMed
 8. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011;364:1093-103. PubMed
 9. Suissa S. Number needed to treat in COPD: exacerbations versus pneumonias. Thorax 2013;68:540-3. PubMed
 10. Calverley PM, Anderson JA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Jones PW et al. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2007;356:775–89. PubMed
 11. Anzueto A, Ferguson GT, Feldman G, Chinsky K, Seibert A, Emmett A et al. Effect of fluticasone propionate/salmeterol (250/50) on COPD exacerbations and impact on patient outcomes. COPD. 2009;6:320–9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar