Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behandla KOL efter symtom och exacerbationsfrekvens.
Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden.
     Erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•   Fysisk aktivitet är viktigt vid alla stadier av sjukdomen.
     Rekommenderad fysisk aktivitet vid KOL, Fyss.

Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är pulverinhalator att föredra, annars bör sprayinhalator med spacer prövas.

Se även:
KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket

Lär patienten att inhalera rätt!

Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

Vidbehovsmedicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler
Airomir

spray (med spacer)

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

spray (med spacer)

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta
Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

Onbrez Breezhaler
Serevent Evohaler

spray (med spacer)


KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

ELLER KOMBINERA LAMA OCH LABA

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

+
Serevent Evohaler

spray (med spacer)

GOLD C

Lindriga symtom (CAT<10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta
Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

ELLER KOMBINERA LAMA OCH LABA

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

+
Serevent Evohaler

spray (med spacer)

GOLD D

Betydande symtom (CAT≥10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

I andra hand - vid fortsatta exacerbationer

Tillägg av kortison ger en något ökad risk för pneumoni.

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS

ELLER KOMBINERA LAMA OCH LABA + ICS

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

+
Salmeterol/Fluticasone..., Seretide Evohaler

spray (med spacer)

Specialiserad vård

Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och och FEV1 <50 % av förväntat, tillägg av

Daxas

.

.

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att använda och prisvärd.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela. 

KOL – akut behandling exacerbation, Viss

Nedre luftvägsinfektioner, se avsnittet Infektioner.