Tillbaka

tiotropium
Spiriva Respimat

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Tiotropium är ett långverkande antikolinergt läkemedel. Dosering via Spiriva Respimat är 5 mikrogram (två puffar) en gång per dygn för inhalation.

Registrerat 071026. Astmaindikation september 2014.

Tiotropiumbromid är miljöklassificerat.

Motivering

Möjligheten att lägga till tiotropium nämns på steg 4 i behandlingstrappan för astma hos vuxna i behandlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket 2015. Tillägg av tiotropium kan på detta steg medföra fördelar för vissa patienter, men effekten på livskvalitet förefaller försumbar och det finns ännu inte tillräckligt underlag för att bedöma effekten på sjukhusinläggningar och allvarliga biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA
  3. Kew KM, Dahri K. Long-acting muscarinic antagonists (LAMA) added to combination long-acting beta 2-agonists and inhaled corticosteroids (LABA/ICS) versus LABA/ICS for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(1):CD011721. PubMed
  4. Prescrire international. Tiotropium (Spiriva Respimat) and unstable asthma. Rev Prescrire 2016;36(389):174-75.

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar