Tillbaka

salmeterol + flutikason
Relanio

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Godkänt datum: 2012-04-26.

Salmeterol och flutikason är miljöklassificerade.

Motivering

Fast kombination av flutikason och salmeterol finns i flera andra inhalatorer. Inga andra substanser finns för Elpenhaler, vilket innebär ett behov för patienten att lära sig fler inhalatorer för att kunna behandlas med t.ex. snabbverkande luftrörsvidgare vid behov. Expertrådet bedömer att Elpenhalerinhalatorn vid jämförelse med andra inhalatorer inte har några dokumenterade fördelar som uppväger denna nackdel. Detta gör att expertrådet inte rekommenderar Relanio.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Van der Palen J, van der Valk P, Goosens M, Groothius-Oudshoorn K, Brusse-Keizer M. A randomised cross-over trial investigating the ease of use and preference of two dry powder inhalers in patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease. Expert Opin Drug Deliv. 2013; 10:1171-8. PubMed
  2. Loymans RJ, Gemperli A, Cohen J, Rubinstein SM, Sterk PJ, Reddel HK et al. Comparative effectiveness of long term drug treatment strategies to prevent asthma exacerbations: network meta-analysis. BMJ 2014;348:g3009. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar