Tillbaka

mometasonfuroat
Asmanex

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Mometason är godkänt för behandling av astma för patienter från 12 års ålder och uppåt.

Mometason är miljöklassificerat.

Motivering

Effekten och säkerheten för mometason är likvärdig med andra inhalationssteroider.

Mometason är enligt Läkemedelsverket och GINA ungefär ekvipotent med budesonid vilket avviker från TLV:s bedömning. Detta gör prisjämförelser osäkra. För att motivera en ytterligare inhalationssteroid krävs en tydlig fördel.

Inga andra substanser finns i Twisthaler, vilket gör att patienter som får den inhalatorn är tvungna att lära sig flera inhalatorer. Detta ser expertrådet som en nackdel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket
  2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA
  3. Beslut Asmanex Twisthaler 2012-10-24. TLV

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar