Tillbaka

beklometason + formoterol
Innovair

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Innovair är indicerad för regelbunden behandling av bronkialastma, steg 3 samt för symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 < 50% av förväntat normalvärde) och med upprepade exacerbationer och som har betydande symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare

Registrerat 2008-07-03.

Beklometason och formoterol är miljöklassificerade.

Godkänt från 18 år.

Motivering

Expertrådet förordar generellt pulverinhalatorer. Vid behov av spraybehandlig tycker expertrådet att det är en fördel med en stor sortimensbredd och Innovair finns bara i en styrka. 

Innovair är den enda fasta kombination i sprayform som är godkänd för MART (s.k. MART, maintenance and reliever therapy), men expertrådets bedömning är att den patientgrupp som behöver MART i sprayform är så liten att det inte motiverar en plats på Kloka Listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Müller V, Gálffy G, Eszes N, Losonczy G, Bizzi A, Nicolini G et al. Asthma control in patients receiving inhaled corticosteroid and long-acting beta2-agonist fixed combinations. A real-life study comparing dry powder inhalers and a pressurized metered dose inhaler extrafine formulation. BMC Pulm Med. 2011;11:40. PubMed
  2. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, Vignola AM, Fabbri LM. Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur Respir J. 2007;29:682-9. PubMed
  3. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, Vignola AM, Fabbri LM. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. Allergy. 2007;62:1182-8. PubMed
  4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar