Tillbaka

budesonid + formoterol
Bufomix Easyhaler

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Budesonid och formoterol är miljöklassificerade.

Registrerat 2014-05-15

Motivering

Innehåller kombination av inhalationssteroiden budesonid och den långverkande beta-2-stimuleraren formoterol. Vid terapisvikt med inhalationssteroid ger tillägg av LABA bättre lungfunktion, färre dag- och nattsymtom och färre exacerbationer.

Det är extra viktigt av patientsäkerhetsskäl att inte överanvända långverkande beta-2-stimulerare, då säkerheten har ifrågasatts. Då denna läkemedelskombination är indicerad, på grund av att enbart inhalationssteroid inte gett tillräcklig astmakontroll, rekommenderas ett fast kombinationspreparat. Rekommendationen görs av följsamhetsskäl, för att undvika monoterapi med långverkande beta-2-stimulerare.

Inhalatorn har stor sortimentsbredd vilket gör att patienten kan fortsätta med samma inhalator som på tidigare steg i behandlingstrappan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  2. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  3. O'Byrne PM, Barnes PJ, Rodriguez-Roisin R, Runnerstrom E, Sandstrom T, Svensson K et al. Low dose inhaled budesonide and formoterol in mild persistent asthma: the OPTIMA randomized trial. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1392–7. PubMed
  4. Ni Chroinin M, Greenstone IR, Danish A, Magdolinos H, Masse V, Zhang X, et al. Long-acting beta2-agonists versus placebo in addition to inhaled corticosteroids in children and adults with chronic asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews. (4):CD005535, 2005. PubMed
  5. Pauwels RA, Lofdahl CG, Postma DS, Tattersfield AE, O'Byrne P, Barnes PJ et al. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group. N Engl J Med. 1997;337:1405-11. PubMed
  6. Juniper EF, Svensson K, O'Byrne PM, Barnes PJ, Bauer CA, Lofdahl CG et al. Asthma quality of life during 1 year of treatment with budesonide with or without formoterol. Eur Respir J. 1999;14:1038-43. PubMed
  7. Ducharme FM, Ni Chroinin M, Greenstone I, Lasserson TJ. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled steroids versus higher dose inhaled steroids in adults and children with persistent asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. PubMed
  8. Ducharme FM, Ni Chroinin M,Greenstone I, Lasserson TJ. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled corticosteroids versus same dose inhaled corticosteroids for chronic asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. PubMed
  9. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA
  10. Loymans RJ, Gemperli A, Cohen J, Rubinstein SM, Sterk PJ, Reddel HK et al. Comparative effectiveness of long term drug treatment strategies to prevent asthma exacerbations: network meta-analysis. BMJ 2014;348:g3009. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar