Tillbaka

flutikason + formoterol
Flutiform

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Flutiform är godkänt från 12 år.

Formoterol och flutikason är miljöklassificerade.

Registrerat 2012-08-23.

Motivering

Pulverinhalatorer rekommenderas i första hand. Flutiform (formoterol och flutikason i fast kombination) rekommenderas i de fall då sprayinhalator är att föredra. Flutiform finns i flera olika doseringar och är godkänt från 12 års ålder. Formoterol och flutikason är väldokumenterade substanser som funnits länge på marknaden.

Vid terapisvikt med inhalationssteroid ger tillägg av långverkande beta-2-stimulerare (LABA) bättre lungfunktion, färre dag- och nattsymtom och färre exacerbationer. Det är dock viktigt av patientsäkerhetsskäl att inte överanvända långverkande beta-2-stimulerare, då säkerheten har ifrågasatts.

Fast kombination med inhalationssteroid rekommenderas numera i första hand för de astmapatienter som behöver tillägg av långverkande beta-2-stimulerare, för att säkerställa att inhalationssteroiden fortsätter användas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA
  2. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  3. Bodzenta-Lukaszyk A, Dymek A, McAulay K, Mansikka H. Fluticasone/formoterol combination therapy is as effective as fluticasone/salmeterol in the treatment of asthma, but has a more rapid onset of action: an open-label, randomized study. BMC Pulm Med 2011;11:28. PubMed
  4. Bodzenta-Lukaszyk A, Buhl R, Balint B, Lomax M, Spooner K, Dissanayake S.. Fluticasone/formoterol combination therapy versus Budesonide/Formoterol for the treatment of asthma: A Randomized, Controlled, Non-Inferiority Trial of Effect and Safety. J Asthma 2012;49:1060-70. PubMed
  5. Morales DR, Jackson C, Fielding S, Guthrie B. Long-acting β-agonist prescribing in people with asthma in primary care. Thorax 2013; 68:192-4. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar