Tillbaka

ciklesonid
Alvesco

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Ciklesonid är godkänt för behandling av astma för patienter från 12 års ålder. Läkemedlet ciklesonid är en inhalationssteroid i sprayform med drivgasen norfluran (HFA-134a).

Ciklesonid är miljöklassificerat.

Ciklesonid godkändes 2005-01-14.

Motivering

Generellt förordar expertrådet pulverinhalatorer, då sprayinhalatorer kräver koordination mellan inandning och sprayning, men för vissa patienter kan sprayinhalator vara att föredra. Ciklesonid doseras en gång per dygn.

Behandling av astma med inhalationssteroid har en gynnsam effekt på såväl symtom som exacerbationsfrekvens. Preparatet är väl dokumenterat såväl vad gäller effekt som biverkningar. Underhållsbehandling med inhalationssteroider vid astma minskar dödligheten och förbättrar hälsorelaterad livskvalitet. Effekten tilltar successivt under de första behandlingsveckorna. 

Resultat av en klinisk prövning visade signifikant lägre frekvens av oral candida och dysfoni jämfört med flutikasonpropionat. 


Utredningsmaterial och referenser

 1. Dahl R, Engelstatter R, Trebas-Pietras E, Kuna P. A 24-week comparison of low-dose ciclesonide and fluticasone propionate in mild to moderate asthma. Respir Med. 2010;104:1121-30. PubMed
 2. Boulet LP, Bateman ED, Voves R, Muller T, Wolf S, Engelstatter R. A randomized study comparing ciclesonide and fluticasone propionate in patients with moderate persistent asthma. Respir Med. 2007;101:1677-86. PubMed
 3. Buhl R, Vinkler I, Magyar P, Gyori Z, Rybacki C, Middle MV et al. Comparable efficacy of ciclesonide once daily versus fluticasone propionate twice daily in asthma. Pulm Pharmacol Ther. 2006;19:404-12. PubMed
 4. Magnussen H, Hofman J, Staneta P, Lawo JP, Hellwig M, Engelstatter R. Similar efficacy of ciclesonide once daily versus fluticasone propionate twice daily in patients with persistent asthma. J Asthma. 2007;44:555-63. PubMed
 5. Hansel TT, Benezet O, Kafe H, Ponitz HH, Cheung D, Engelstatter R, et al. A multinational, 12-week, randomized study comparing the efficacy and tolerability of ciclesonide and budesonide in patients with asthma. Clin Ther. 2006;28:906-20. PubMed
 6. Hoshino M. Comparison of effectiveness in ciclesonide and fluticasone propionate on small airway function in mild asthma. Allergol Int. 2010;59:59-66. PubMed
 7. Derom E, Louis R, Tiesler C, Engelstatter R, Kaufman JM, Joos GF. Effects of ciclesonide and fluticasone on cortisol secretion in patients with persistent asthma. Eur Respir J. 2009;33:1277-86. PubMed
 8. Lipworth BJ, Kaliner MA, LaForce CF, Baker JW, Kaiser HB, Amin D, et al. Effect of ciclesonide and fluticasone on hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in adults with mild-to-moderate persistent asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;94:465-72. PubMed
 9. Richter K, Kanniess F, Biberger C, Nave R, Magnussen H. Comparison of the oropharyngeal deposition of inhaled ciclesonide and fluticasone propionate in patients with asthma. J Clin Pharmacol. 2005;45:146-52. PubMed
 10. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA
 11. Hodgson D, Anderson J, Reynolds C, Meakin G, Bailey H, Pavord I et al. A randomised controlled trial of small particle inhaled steroids in refractory eosinophilic asthma (SPIRA). Thorax 2015;70:559–65. PubMed
 12. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
 13. Bateman ED, Linnhof AE, Homik L, Freudensprung U, Smau L, Engelstätter R. Comparison of twice-daily inhaled ciclesonide and fluticasone propionate in patients with moderate-to-severe persistent asthma. Pulm Pharmacol Ther. 2008;21(2):264-75. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar