Tillbaka

terbutalin
Bricanyl Turbuhaler

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Läkemedlet bör endast ordineras att tas vid behov. Hög användning av luftrörsvidgare är ett varningstecken på underbehandling. Läkemedlet är förbjudet enligt idrottens dopningsregler.

Terbutalin är miljöklassificerat.

Registrerat 920214.

Motivering

Terbutalin har inga dokumenterade fördelar avseende effekt och säkerhet, och har ett högre pris jämfört med salbutamol.

Expertrådet anser att det räcker med en typ av pulverinhalator med kortverkande beta-2-agonist på Kloka listan varför Bricanyl Turbuhaler utgår.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid astma.  
  2. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU rapport nr 151; 2000. SBU 
  3. Rodrigo GJ, Nannini LJ. Comparison between nebulized adrenaline and beta2 agonists for the treatment of acute asthma. A meta-analysis of randomized trials. Am J Emerg Med. 2006;24:217-22. PubMed 
  4. Tonnesen F, Laursen LC, Evald T, Stahl E, Ibsen TB. Bronchodilating effect of terbutaline powder in acute severe bronchial obstruction. Chest. 1994;105:697-700. PubMed 
  5. Chandra P, Paliwal L, Lodha R, Kabra SK. Comparison of terbutaline and salbutamol inhalation in children with mild or moderate acute exacerbation of asthma. Indian J Pediatr. 2004;71:961-3. PubMed 
  6. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA
  7. Wadas dopinglista. Riksidrottsförbundet

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar