Astma hos barn och ungdomar

Lär patienten att inhalera rätt!
Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Gäller även föräldrar
     som röker. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid
     astma
, Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med C-ACT (Childhood Asthma Control Test).

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket

Barn 6 månader - 6 år

Lindriga infektionsutlösta besvär

Airomir

spray (med spacer)

Episodisk astma (cirka 10 dagars behandling)

Flutide Evohaler

spray (med spacer). Från 1 års ålder.

Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 7-17 år - Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer) 

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Barn 7-17 år - Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

INHALATIONSSTEROID eller LEUKOTRIENANTAGONIST

I första hand

Giona Easyhaler
Montelukast …, Singulair

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutide Evohaler

spray (med spacer). 


Barn 7-17 år - Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.