Tillbaka

flutikason + azelastin
Dymista

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Allergisk rinit

Förbehåll / Kommentar

Registrerat: 2013-02-21

Godkänt från 12 år.

Flutikason och azelastin är miljöklassificerade.

Motivering

Fast kombination av nasal steroid (flutikasonpropionat) och intranasal antihistamin (azelastin). Studier visar att kombinationen är mer effektiv än vardera beståndsdelen för sig. Den kombinerade behandling som hittills rekommenderats i Sverige i första hand för patienter som behöver behandling med båda verkningsmekanismerna utgörs av icke sederande peroral antihistamin och nasal steroid. Det finns inga publicerade studier som jämför fast kombination av intranasal antihistamin och nasal steroid med peroral antihistamin och nasal steroid, och den fasta kombinationen är dyrare. Den bör därför ses som ett alternativ först när peroral antihistamin och nasal steroid inte haft tillräcklig effekt.

Dymista upptas därför inte på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wolthers OD. New patents of fixed combinations of nasal antihistamines and corticosteroids in allergic rhinitis.Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2013;7:223-8. PubMed
  2. Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis Executive Summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;152(2):197-206. PubMed
  3. Feng S, Fan Y, Liang Z, Ma R, Cao W. Concomitant corticosteroid nasal spray plus antihistamine (oral or local spray) for the symptomatic management of allergic rhinitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(11):3477-86. PubMed
  4. Prenner BM. A review of the clinical efficacy and safety of MP-AzeFlu, a novel intranasal formulation of azelastine hydrochloride and fluticasone propionate, in clinical studies conducted during different allergy seasons in the US. J Asthma Allergy. 2016;9:135-43. PubMed
  5. Brożek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bosnic-Anticevich S et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines-2016 revision. J Allergy Clin Immunol. 2017 Oct; 140(4):950-958. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar