Tillbaka

klemastin
Tavegyl

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Akut allergisk reaktion

Förbehåll / Kommentar

-

Motivering

Klemastin är en sederande antihistamin. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation som talar för att den skulle vara bättre än nyare icke-sederande antihistaminer vid akuta allergiska reaktioner och expertrådet anser att den sederande effeken försvårar utvärdering av allergireaktionen. Icke-sederande antihistaminer är ur biverkningssynpunkt att föredra. I SLL:s aktuella behandlingsriktlinjer är icke-sederande antihistamin förstahandsval. Tavegyl finns i injektionsberedning, men de få fall då denna behöver användas motiverar inte en plats på Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Slater JW, Zechinc AD, Haxby DG. Second-generation antihistamines: a comparative review. Drugs. 1999;57:31-47. PubMed 
  2. Sheikh A, ten Broek VM, Brown SGA, Simons FER. H1-antihistamines for the treatment of anaphylaxis with and without shock. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007;(1):CD006160. PubMed 
  3. Church MK, Maurer M, Simons FER, Bindslev-Jensen C, van Cauwenberge P, Bousquet J et al. Risk of first-generation H1-antihistamines: a GA(2)LENposition paper. Allergy. 2010;65:459-66. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar