Anafylaxi och svår allergisk reaktion

.

.

Vid akut allergisk reaktion är adrenalin det viktigaste läkemedlet. Ges
tidigt och intramuskulärt i låret. Det är viktigt att patienten lär sig
använda injektionspennan. Patienten ska alltid ha två adrenalinpennor
till hands, eftersom injektionen kan behöva upprepas. Uppmärksamma
patienten på att adrenalinpennor har begränsad hållbarhet.

Åtgärder vid anafylaxi, Viss

Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling, Svenska föreningen för allergologi, SFFA

ADRENALIN

Emerade

injektionspenna

Epipen, Epipen jr

injektionspenna

Adrenalin Mylan

1 mg/ml im

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

STEROID

Betametason ..., Betapred tablett
Betapred inj
Prednisolon...

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.