Kloka listan 2020

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertgrupper, vilka läkemedel som ska rekommenderas på Kloka listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

  • Nu finns Kloka listan 2021 tillgänglig

    Kloka listan 2021 kommer att skickas ut de närmaste veckorna. Kloka listan 2021 för förskrivare finns också i elektronisk version här på Janusinfo.

    2021-01-19 Läs mer