Kloka listan 2019

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

  • Naproxen suppositorier vid migrän utgår från Kloka listan

    Eftersom Pronaxen suppositorier som innehåller naproxen inte längre är tillgängligt och ersättningsprodukt saknas, tas rekommendationen bort från Kloka listan.

    2019-03-22 Läs mer

  • Nu finns Kloka listan 2019 tillgänglig

    Kloka listan 2019 kommer att skickas ut de närmaste veckorna. Kloka listan 2019 för förskrivare finns också i elektronisk version här på Janusinfo.

    2019-01-21 Läs mer