Kloka listan 2020

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Aktuellt om Kloka Listan

  • Esmya återkallas tillfälligt – utgår från Kloka listan

    På grund av nytt fall av leverskada påbörjar EMA ny utredning av Esmya. Under tiden återkallas läkemedlet och därmed utgår det från Kloka listan 2020.

    2020-03-17 Läs mer

  • Nu finns Kloka listan 2020 tillgänglig

    Kloka listan 2020 kommer att skickas ut de närmaste veckorna. Kloka listan 2020 för förskrivare finns också i elektronisk version här på Janusinfo.

    2020-01-21 Läs mer