Vaccination av barn

Se Barnvaccinationer, Janusinfo. Dokumentet innehåller information
om de flesta vacciner, inklusive dosering, intervall, administrationssätt,
och hur vacciner kan kombineras. Det finns även information
om sjukdomarna som ska förebyggas. Informationen kan appliceras på
vuxna i de fall där det är aktuellt, förutom avseende doseringar.

Tabell: Tidpunkt för de olika vaccinationerna enligt nedanstående schema

Tabell vaccination av barn

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering ofullständigt vaccinerade barn, Vårdgivarguiden. Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.