Tillbaka

alprostadil
Caverject, Caverject Dual

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd urologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Erektil dysfunktion

Förbehåll / Kommentar

Injektioner med alprostadil ges intrakavernöst. Läkemedlet verkar lokalt och kan användas samtidigt med nitropreparat.

Det kan fungera väl även när nerver är avskurna, till exempel efter kirurgiska ingrepp. 

Viss risk för priapism föreligger. Vid erektion som varat mer än 4 timmar måste akutsjukhus uppsökas.

Caverject ska på grund av administrationssättet ges med försiktighet vid samtidig antikoagulantiabehandling.

Caverject ska dostitreras från 5 mikrogram till optimal effekt.

Preparatet ingår i läkemedelsförmånen.

Alprostadil är miljöklassificerat.

Motivering

Caverject är ett mycket effektivt sätt att åstadkomma erektion. Alprostadil (PGE1-analog) verkar lokalt genom relaxation av trabekulär glatt muskulatur och vasodilatation i penis. Erektion uppstår 5–15 minuter efter injektion och varar oftast mellan 20 minuter och upp till flera timmar beroende på dosering. Vanligen försvinner dock erektionen efter orgasm. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eardley I, Donatucci C, Corbin J, El-Meliegy A, Hatzimouratidis K, McVary K et al. Pharmacotherapy for erectile dysfunction. J Sex Med 2010;7:524–40. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för urologi