Tillbaka

metotrexat
Methotrexate Orion

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd analgetika och reumatologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Inflammatoriska ledsjukdomar

Förbehåll / Kommentar

Om peroralt metotrexat inte kan ges.

Se Vårdinformation för StorStockholm, Viss. 

Miljörisk vid användning av metotrexat kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Metotrexat ingår i de flesta vårdprogram för inflammatoriska ledjukdomar som kräver behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel så kallade DMARD (disease modifying antiinflammatory drugs).

Methotrexate Orion är ett generikum till Monoject och Monojectpen, dock inte utbytbart. Det finns i de mest frekvent använda styrkorna (7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg) och upptas på Kloka Listan då det har ett förmånligare pris än Monoject och Monojectpen i november 2017. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Katchamart W, Trudeau J, Phumethum V, Bombardier C. Efficacy and toxicity of methotrexate (MTX) monotherapy versus MTX combination therapy with non-biological disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2009 Jul;68(7):1105-12. PubMed
  2. Salliot C, van der Heijde D. Long-term safety of methotrexate monotherapy in patients with rheumatoid arthritis: a systematic literature research. Ann Rheum Dis. 2009 Jul;68(7):1100-4. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar