Tillbaka

fentanyl
Fentanyl …, Durogesic, Matrifen

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd analgetika och reumatologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig cancerrelaterad smärta 

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Fentanyl är miljöklassificerat. Observera att förbrukat plåster innehåller verksamt ämne och inlämnas till apoteket för kassering.

Motivering

Jämförbar smärtlindrande effekt vid opioidberoende nociceptiv smärta som övriga opioider. Plåsterberedningen kan vara ett alternativ till patienter i stabil smärtsituation som har svårt att ta perorala opioider. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. Observera att förbrukat plåster innehåller verksamt ämne och bör vikas ihop och kasseras enligt instruktion i bipacksedeln.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Muijsers RB, Wagstaff AJ. Transdermal fentanyl: an updated review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in chronic cancer pain control. Drugs. Review 2001;61(15):2289-307. PubMed
  2. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Smärtbehandling med transdermalt fentanyl. Expertrådsutlåtande 2017-11-24
  3. Ahn JS, Lin J, Ogawa S, Yuan C, O'Brien T, Le BH et al. Transdermal buprenorphine and fentanyl patches in cancer pain: a network systematic review. J Pain Res. 2017 Aug 18;10:1963-1972. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar