Tillbaka

amitriptylin
Amitriptylin …, Saroten

2017-12-14 Expertråd analgetika och reumatologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Generaliserade smärttillstånd till exempel fibromyalgi

Förbehåll / Kommentar

Inom ramen för ett multidisciplinärt handläggande

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Rekommenderad dos till äldre är 10 mg till natten, kan ökas veckovis med 10 mg i taget till max 30 mg till natten. Risk för kognitiva biverkningar.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept mellan Saroten och Amitriptylin Abcur.

Amitriptylin är miljöklassificerat. 

Motivering

Amitriptylin är välbeprövad vid flera generaliserade smärttillstånd. En individuell dostitrering utifrån effekt och biverkningar rekommenderas.

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, som duloxetin (Cymbalta) och även pregabalin (Lyrica) har prövats vid fibromyalgi, men den Europeiska läkemedelsmyndigheten har bedömt att nyttan med behandlingen inte överstiger riskerna. SSRI saknar effekt vid generaliserade smärttillstånd.

I en metaanalys var effekten av amitriptylin vid fibromyalgi bättre än duloxetin avseende smärta, sömnsvårigheter och fatigue. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Goldenberg D, Mayskiy M, Mossey C, Ruthazer R, Schmid C. A randomized, double-blind crossover trial of fluoxetine and amitriptyline in the treatment of fibromyalgia. Arthritis Rheum. 1996 Nov;39(11):1852-9.PubMed
  2. Scudds RA, McCain GA, Rollman GB, Harth M. Improvements in pain responsiveness in patients with fibrositis after successful treatment with amitriptyline. J Rheumatol Suppl. 1989 Nov;19:98-103 PubMed
  3. Uçeyler N, Häuser W, Sommer C. A systematic review on the effectiveness of treatment with antidepressants in fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum. 2008 Sep 15;59(9):1279-98. PubMed
  4. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(3):23–53. 
  5. Moore RA1, Derry S, Aldington D, Cole P, Wiffen PJ. Amitriptyline for fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 6;(7):CD008242. PubMed
  6. Häuser W, Petzke F, Üçeyler N, Sommer C. Comparative efficacy and acceptability of amitriptyline, duloxetine and milnacipran in fibromyalgia syndrome: a systematic review with meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2011 Mar;50(3):532-43. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar