Tillbaka

prometazin
Prometazin ..., Lergigan

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tillfällig behandling av orostillstånd - i första hand

Förbehåll / Kommentar

Om besvären kvarstår ska noggrann psykiatris diagnostik genomföras.

Barn: Tillfällig oro ska generellt sett inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdom. Vid enstaka tillfällen såsom inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser kan undantag göras.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Prometazin är miljöklassificerat.  

Motivering

Användbart alternativ till benzodiazepiner, omfattande erfarenhet, låg kostnad och mycket låg beroenderisk. Jämförelse mellan alimemazin, hydroxizin och prometazin visar inte några kliniskt relevanta skillnader med avseende på biverkningsbördan (förutom de kardiella som inte konstaterats för prometazin) och kostnader. Effektjämförelser mellan preparaten saknas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Owczuk R, Twardowski P, Dylczyk-Sommer A, Wujtewicz MA, Sawicka W, Drogoszewska B et al. Influence of promethazine on cardiac repolarisation: a double-blind, midazolam-controlled study  Anaesthesia, 2009, 64, pages 609–14. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar