Tillbaka

alimemazin
Theralen

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tillfällig ångest

Förbehåll / Kommentar

Om besvären kvarstår ska noggrann psykiatrisk diagnostik genomföras.
Barn och ungdom: Tillfällig oro ska generellt sett inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdom. Vid enstaka tillfällen såsom inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser kan undantag göras.

Alimemazin är miljöklassificerat.

Motivering

Användbart alternativ till benzodiazepiner, omfattande erfarenhet, låg kostnad och mycket låg beroenderisk. Jämförelse mellan alimemazin, hydroxizin och prometazin visar inte några kliniskt relevanta skillnader med avseende på biverkningsbördan (förutom de kardiella) och kostnader. Effektjämförelser mellan preparaten saknas. Theralen finns som droppar vilket underlättar doseringen vid denna indikation.


Utredningsmaterial och referenser

-

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar