Tillbaka

oxazepam
Oxascand

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tillfällig ångest, under kort tid.

Förbehåll / Kommentar

Behandlingen bör vara kortvarig, max två veckor. Den som initierar behandling med bensodiazepiner har ansvar för uppföljning, utsättning och ställningstagande till annan behandling. Om besvären kvarstår ska noggrann psykiatrisk diagnostik genomföras.

Barn och ungdom: Bör undvikas till barn- och ungdomar. Tillfällig oro ska generellt sett inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdom. Vid enstaka tillfällen såsom inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser kan undantag göras.

Oxazepam är miljöklassificerat. Oxazepam bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Risk för beroendeutveckling ökar efter två veckors användning. Kognitiv nedsättning vid längre tids användning. Gynnsam farmakokinetik.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Benítez CI, Smith K, Vasile RG, Rende R, Edelen MO, Keller MB. Use of benzodiazepines and selective serotonin reuptake inhibitors in middle-aged and older adults with anxiety disorders: a longitudinal and prospective study. Am J Geriatr Psychiatry. 2008 Jan;16(1):5-13. PubMed
 2. Dell’osso B, Lader M. Do benzodiazepines still deserve a major role in the treatment of psychiatric disorders? A critical reappraisal. European Psychiatry, Volume 28, Issue 1, January 2013, Pages 7–2. PubMed
 3. Barker MJ, Greenwood KM, Jackson M, Crowe SF. Persistence of cognitive effects after withdrawal from long-term benzodiazepine use: a meta-analysis. l. 2004 Apr;19(3):437-54. PubMed
 4. Barker MJ, Greenwood KM, Jackson M, Crowe SF. Cognitive effects of long-term benzodiazepine use: a meta-analysis. CNS Drugs. 2004;18(1):37-48. PubMed
 5. Smink BE, Egberts AC, Lusthof KJ, Uges DR, de Gier JJ. The relationship between benzodiazepine use and traffic accidents: A systematic literature review. CNS Drugs. 2010 Aug;24(8):639-53. PubMed
 6. Tiihonen J, Suokas JT, Suvisaari JM, Haukka J, Korhonen P. Polypharmacy with antipsychotics, antidepressants, or benzodiazepines and mortality in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. 2012 May;69(5):476-83. PubMed
 7. Paterniti S, Dufouil C, Alpérovitch A. Long-term benzodiazepine use and cognitive decline in the elderly: the Epidemiology of Vascular Aging Study. J Clin Psychopharmacol. 2002 Jun;22(3):285-93. PubMed
 8. Martin JL, Sainz-Pardo M, Furukawa TA, Martín-Sánchez E, Seoane T, Galán C. Benzodiazepines in generalized anxiety disorder: heterogeneity of outcomes based on a systematic review and meta-analysis of clinical trials. J Psychopharmacol. 2007 Sep;21(7):774-82. PubMed
 9. Stevens JC, Pollack MH. Benzodiazepines in clinical practice: consideration of their long-term use and alternative agents. J Clin Psychiatry. 2005;66 Suppl 2:21-7. Review. PubMed
 10. Manthey L, Giltay EJ, van Veen T, Neven AK, Vreeburg SA, Penninx BW, et al. Long-term benzodiazepine use and salivary cortisol: the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA). J Clin Psychopharmacol. 2010 Apr;30(2):160-8. PubMed
 11. Guaiana G1, Barbui C, Cipriani A. Hydroxyzine for generalised anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Dec 8;(12):CD006815. PubMed
 12. Martin JL, Sainz-Pardo M, Furukawa TA, Martín-Sánchez E, Seoane T, Galán C. Benzodiazepines in generalized anxiety disorder: heterogeneity of outcomes based on a systematic review and meta-analysis of clinical trials. J Psychopharmacol. 2007 Sep;21(7):774-82. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar