Tillbaka

zopiklon
Zopiklon …, Imovane

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörning

Förbehåll / Kommentar

Målet för behandling är att minska dagtröttheten.

KBT och sömnhygieniska insatser är förstahandsval vid sömnstörningar. Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.

Risk för tolerans- och beroendeutveckling kan finnas. Ett flertal mindre vanliga psykiska biverkningar förekommer, som exempelvis hallucinationer, minnesbortfall och konfusion.

Barn: Kunskapsunderlaget för behandling av barn är relativt bristfälligt. Viss klinisk erfarenhet finns för kortvarig användning vid insomningssvårigheter.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Zopiklon är miljöklassificerat.  

Motivering

Effektmässigt jämförbart med zolpidem, men med längre effekt. Underskattade läkemedelsmetaboliska interaktioner förekommer troligen, se gärna under rubriken Janusmed interaktioner och riskprofil på Janusinfo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt, juni 2010. Rapportnr: 199 • ISBN 978-91-85413-35-5 • ISSN 1400-1403

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar