Tillbaka

aripiprazol
Abilify Maintena

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Psykos

Förbehåll / Kommentar

Byte från fullständiga dopaminantagonister till partiella agonister såsom aripiprazol, ska göras över lång tid med stor försiktighet och noggrann uppföljning.

Aripiprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Alla antipsykotiska läkemedel kan anses ha likvärdig klinisk effekt (förutom klozapin). Gynnsammare biverkningsprofil. Avsaknad av metabola biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

 1. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213
 2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid schizofreni - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2013;24(5):15–27
 3. Socialstyrelsen. Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Nationella riktlinjer 2014
 4. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F, Samara M,
  Barbui C, Engel RR, Geddes JR, Kissling W, Stapf MP, Lässig B, Salanti G, Davis
  JM. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in
  schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013 Sep
  14;382(9896):951-62. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60733-3. Epub 2013 Jun 27.
  Review. Erratum in: Lancet. 2013 Sep 14;382(9896):940.
 5. Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation
  versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis.
  Lancet. 2009 Jan 3;373(9657):31-41. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61764-X. Epub 2008
  Dec 6.
 6. Komossa K, Rummel-Kluge C, Schwarz S, Schmid F, Hunger H, Kissling W, Leucht
  S. Risperidone versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane
  Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD006626. doi: 10.1002/14651858.CD006626.pub2.
  Review.
 7. Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schmid F, Schwarz S, Duggan L, Kissling
  W, Leucht S. Olanzapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia.
  Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD006654. doi:
  10.1002/14651858.CD006654.pub2. Review.
 8. Krzystanek M, Krupka-Matuszczyk I. An open, large, 6-month naturalistic study  of outcome in schizophrenic outpatients, treated with olanzapine. Hum Psychopharmacol. 2011 Jan;26(1):81-5.
 9. Krzystanek M, Krupka-Matuszczyk I. An open, large, 6-month naturalistic study of outcome in schizophrenic outpatients, treated with olanzapine. Hum Psychopharmacol. 2011 Jan;26(1):81-5.
 10. Antipsychotic drugs for the acute treatment of patients with a first episode of schizophrenia: a systematic review with pairwise and network meta-analyses. Zhu Y1, Krause M2, Huhn M2, Rothe P2, Schneider-Thoma J2, Chaimani A3, Li C4, Davis JM5, Leucht S6. Lancet Psychiatry. 2017 Sep;4(9):694-705. doi: 10.1016/S2215-0366(17)30270-5. Epub 2017 Jul 20.
 11. Sixty Years of Placebo-Controlled Antipsychotic Drug Trials in Acute Schizophrenia: Systematic Review, Bayesian Meta-Analysis, and Meta-Regression of Efficacy Predictors. Leucht S1, Leucht C1, Huhn M1, Chaimani A1, Mavridis D1, Helfer B1, Samara M1, Rabaioli M1, Bächer S1, Cipriani A1, Geddes JR1, Salanti G1, Davis JM1. Am J Psychiatry. 2017 May 25:appiajp201716121358. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.16121358

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar