Tillbaka

vareniklin
Champix

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nikotinberoende

Förbehåll / Kommentar

Ytterligare studier har förbättrat kunskapsläget kring säkerhet. Försiktighet vid instabil psykisk sjukdom.

Barn och ungdomar: Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Begränsad subvention, TLV.

Vareniklin är miljöklassificerat.

Motivering

God effekt – signifikant bättre effekt än bupropion och nikotinersättningsmedel i monoterapi. Utifrån en analys av 267 studier med 101 804 deltagare är oddskvoten (95 % konfidensintervallet) för att uppnå minst 6 månaders rökfrihet signifikant bättre än placebo för såväl nikotinersättningsmedel 1,84 (1,71-1,99) som bupropion 1,82 (1,6-2,06) och vareniklin 2,88 (2,4-3,47). Vareniklin har en bättre effekt än flera olika beredningar av nikotinersättningsmedel i monoterapi med en oddskvot på 1,57(1,29 - 1,91). I direkta jämförande studier ses en bättre effekt för vareniklin än för bupropion med oddskvot 1,59 (1,29 - 1,96).

Både i Sverige och i USA är vareniklin föremål för utökad säkerhetsbevakning på grund av misstanke om psykiatriska biverkningar. Dock finns en osäkerhet kring hur högre biverkningsrapportering för vareniklin än för bupropion vid rökavvänjning ska värderas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eisenberg MJ, Filion KB, Yavin D, Bélisle P, Mottillo S, Joseph L, Gervais A, O’Loughlin J. et al. Pharmacotherapies for smoking cessation: a meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ July 15, 2008; 179(2). PubMed
  2. Gibbons R. D., Mann J.J. Varenicline smoking cessation, and neuropsychiatric adverse events. Am J Psychiatry 2013; 170:1460-7. PubMed
  3. Moore TJ, Furberg CD, Glenmullen J, Maltsberger JT, Singh S. Suicidal Behavior and Depression in Smoking Cessation Treatments. PloS ONE november 2011; 6(11):e27016. PubMed
  4. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis.CochraneDatabase of SystematicReviews 2013, Issue 5.Art.No.:CD009329.DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2. PubMed
  5. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, St Aubin L, McRae T, Lawrence D et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016 Jun 18;387(10037):2507-20.
    Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, St Aubin L, McRae T, Lawrence D et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016 Jun 18;387(10037):2507-20. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar