Tillbaka

valproinsyra
Depakine Retard, Ergenyl Retard

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bipolär sjukdom - Förebyggande underhållsbehandling av mani och hypomani, i andra hand; tillägg av

Förbehåll / Kommentar

Litium är det mest effektiva förebyggande stämningsstabiliserande läkemedlet. Särskilt vid bipolärt syndrom typ I, det vill säga tydliga episoder av omväxlande mani och depression. Valproinsyra har dokumenterad effekt för förebyggande av mani men ej depression.

Valproinsyra bör som regel undvikas vid behandling av kvinnor i fertil ålder på grund av risk för fosterskada men även på grund av risk för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) hos kvinnan..

Vid atypiska sjukdomsbilder såsom snabbsvängande tillstånd och blandtillstånd med samtidiga depressiva och maniska symtom med flera, kan valproinsyra vara förebyggande mot mani. Vid fall av utebliven återfallsförebyggande effekt mot mani kan kombination av litium/valproinsyra quetiapin övervägas.

Behandling av manisk episod:
- Neuroleptika
- Olika kombinationer av litium, valproinsyra och neuroleptika.

Generisk substitution kan tillämpas vid expedition på recept.

Valproinsyra är miljöklassificerat. Miljörisken anges som försumbar men dokumentationen är inte fullständig. Substansen har ett PBT-värde på 4* beroende på dålig nedbrytbarhet i naturen.

Motivering

Valproinsyra har dokumenterad effekt för förebyggande av mani men ej depression. Valproat i sig har antimanisk effekt. Det finns små kontrollerade studier som antyder något bättre effekt av kombinationen litium + valproat men denna ger också mer biverkningar än monoterapi.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.
  2. Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Disney W, Ali SO, Leverich GS, Post RM. Comparative prophylactic efficacy of lithium, carbamazepine, and the combination in bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 1997 Nov;58(11):470-8. PubMed
  3. SLL. Depression och bipolär sjukdom. Regionalt vårdprogram 2007.

Bedömning utförd av

Expertråd psykiatriska sjukdomar