Tillbaka

quetiapin
Quetiapin …, Biquetan, Ketipinor, Seroquel Depot

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bipoär sjukdom/Förebyggande underhållsbehandling/ I andra hand, tillägg av

Förbehåll / Kommentar

Majoriteten av patienter svarar enbart delvis på monoterapi och effektiviteten kan variera under sjukdomens förlopp (sjukdomen är livslång). Detta innebär att de flesta patienter behandlas med olika kombinationer av två läkemedel, till exempel litium och quetiapin, litium och valproat, valproat och quetiapin, eller alla tre rekommenderade läkemedel.


Inga säkra responsmarkörer har identifierats och det är inte heller klarlagt om återfall beror på bristande följsamhet, otillräcklig läkemedelsdosering, stress/livsförhållanden, samsjuklighet, eller andra okända faktorer. Framgångsrik behandling tarvar specialiserad psykiatrisk vård och långtidsuppföljning; inte så sällan måste man pröva sig fram till den optimala behandlingen.

Barn och ungdomar: Rekommendationen gäller även för barn och ungdomar. Behandling bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Quetiapin är miljöklassificerat.

Motivering

Quetiapin har dokumenterad effekt vid både depression och mani. Detta gäller både behandling av akuta skov och underhållsbehandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Young AH, McElroy SL, Bauer M, Philips N, Chang W, Olausson B et al. 2008. A double-blind, placebo-controlled study with acute and continuation phase of quetiapine and lithium in adults with bipolar depression (EmboldenI). Bipolar Disord 10(Suppl 1):451. PubMed
  2. McElroy SL, Weisler RH, Chang W, Olausson B, Paulsson B, Brecher M et al. 2008. A double-blind, placebo-controlled study with acute and continuation phase of quetiapine and paroxetine in adults with bipolar deprsssion (EMBOLDEN II). Bipolar Disord 10(Suppl 1):59. PubMed
  3. Fountoulakis KN, Grunze H, Vieta E, Young A, Yatham L, Blier P et al. The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-BD-2017), Part 3: The Clinical Guidelines. Int J Neuropsychopharmacol. 2017 Feb 1;20(2):180-195. PubMed
  4. Fountoulakis KN, Yatham L, Grunze H, Vieta E, Young A, Blier P et al. The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-BD-2017), Part 2: Review, Grading of the Evidence, and a Precise Algorithm. Int J Neuropsychopharmacol. 2017 Feb 1;20(2):121-179. PubMed
  5. Fountoulakis KN, Young A, Yatham L, Grunze H, Vieta E, Blier P et al. The International College of Neuropsychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-BD-2017), Part 1: Background and Methods of the Development of Guidelines. Int J Neuropsychopharmacol. 2017 Feb 1;20(2):98-120. PubMed
  6. Fountoulakis KN, Vieta E, Young A, Yatham L, Grunze H, Blier P et al. The International College of Neuropsychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-BD-2017), Part 4: Unmet Needs in the Treatment of Bipolar Disorder and Recommendations for Future Research. Int J Neuropsychopharmacol. 2017 Feb 1;20(2):196-205. PubMed
  7. Goodwin GM, Haddad PM, Ferrier IN, Aronson JK, Barnes T, Cipriani A et al. Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Revised third edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2016 Jun;30(6):495-553. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar