Tillbaka

quetiapin
Quetiapin …, Biquetan, Ketipinor, Seroquel Depot

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bipolär sjukdom - vid depressivt eller maniskt skov

Förbehåll / Kommentar

Majoriteten av patienter svarar enbart delvis på litum-, quetiapin- eller valproat-monoterapi och effektiviteten kan variera under sjukdomens förlopp (sjukdomen är livslång). Detta innebär att de flesta patienter behandlas med olika kombinationer av två läkemedel, till exempel litium och quetiapin, litium och valproat, valproat och quetiapin, eller alla tre rekommenderade läkemedel.


Inga säkra responsmarkörer har identifierats och det är inte heller klarlagt om återfall beror på bristande följsamhet, otillräcklig läkemedelsdosering, stress/livsförhållanden, samsjuklighet, eller andra okända faktorer. Framgångsrik behandling tarvar specialiserad psykiatrisk vård och långtidsuppföljning, inte så sällan måste man pröva sig fram till den optimala behandlingen.

Barn och ungdomar: Rekommendationen gäller även för barn och ungdomar. Behandling bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Quetiapin är miljöklassificerat. 

Motivering

Quetiapin har snabbt insättande effekt, både vid maniska och depressiva skov. Litiums biverkningsprofil är dock mer gynnsam än den för antiepileptiska och antipsykotiska medel.


Utöver litium är quetiapin det enda läkemedel som har dokumenterad effekt vid både depression och mani. Detta gäller både behandling av akuta skov och underhållsbehandling. Effekten på akuta maniska skov är i nivå med andra antipsykotiska läkemedel. Quetiapin rekommenderas som underhållsbehandling varför akut behandling bör inledas med detta läkemedel. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Cipriani et al. Comparative efficacy and acceptability of antimanic drugs in acute mania. Lancet 2011;378:1306-15. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar