Tillbaka

litium
Lithionit

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bipolär sjukdom - vid depressivt eller maniskt skov

Förbehåll / Kommentar

Litiumbehandling bör kontrolleras av psykiatriker.

Barn och ungdomar: Rekommendationen gäller även för barn och ungdomar. Behandling bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Litium bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

För riktlinjer hänvisas till Psykiatristöd: Bipolär sjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.
  2. SLL. Depression och bipolär sjukdom. 2007. Regionalt vårdprogram

Bedömning utförd av

Expertråd psykiatriska sjukdomar