Bipolär sjukdom

Specialiserad vård

Bipolär sjukdom

Vid bipolär sjukdom är förebyggande farmakologisk behandling den grundläggande principen. Behandlingen bör skötas av specialist i psykiatri.

Förebyggande underhållsbehandling

I första hand

Lithionit

Litium har starkare evidens för förebyggande av mani än av depression.

I andra hand - tillägg av

Quetiapin ...

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard

Valproinsyra ska undvikas till kvinnor i fertil ålder.

Valproinsyra har starkare evidens för förebyggande av mani än av depression.

Vid depressivt eller maniskt skov

Vid depressivt eller maniskt skov ska litium åter- eller nyinsättas, eventuellt dosjusteras, samt behandling med quetiapin påbörjas.

Lithionit
Quetiapin ...

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

En majoritet av patienterna behöver kombinationsbehandling med litium och quetiapin.

Se även
Bipolär sjukdom, Psykiatristöd

.

Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.