Tillbaka

klomipramin
Anafranil Retard

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tvångssyndrom

Förbehåll / Kommentar

Tvångssyndrom och relaterade tllstånd utgör en egen kategori enligt DSM 5.

Barn och ungdom: Långvarig klinisk erfarenhet vid tvångsyndrom där andra läkemedel visat otillräcklig effekt. Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande tolerabilitet och säkerhet.


Utredningsmaterial och referenser

-

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar