Tillbaka

fluoxetin
Fluoxetin ...

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tvångssyndrom - i andra hand

Förbehåll / Kommentar

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd utgör en egen kategori enligt DSM 5.

Lång halveringstid och högre interaktionsrisk än förstahandsvalet.

Målet är remission. Efter dosoptimering och max-dos, överväg preparatbyte om remission ej uppnåtts.

Barn och ungdom: Är rekommenderat även för barn och ungdom. Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Fluoxetin är miljöklassificerat. Fluoxetin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

De olika serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, anses kliniskt ha likvärdig effekt vid tvångssyndrom.

Lång halveringstid kan vara fördelaktigt för vissa patienter och medför lindrigare utsättningsbesvär.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 171/1
  2. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 2. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 171/2
  3. Andrisanoa C, Chiesaa A, Serrettia A. Newer antidepressants and panic disorder: a meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology 2013;28(1):33-45. PubMed
  4. Geller DA, Biederman, Stewart SE, Mullin B, Martin A,Spencer T, Faraone SV. Which SSRI? A Meta-Analysis of Pharmacotherapy Trials in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder Am J Psychiatry 2003; 160:1919–28. PubMed
  5. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59. Behandlingsrekommendation 2016.

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar